Karakteristike i prirodno okruzenje izvorista OAZA

polozaj

Subarterski bunar je izbusen 2001. Godine u dubinama cvrstih sedimentnih i kvarcnih stena na obroncima Gledickih planina u srcu Sumadije.

Poreklo vode je velike starosti i sa dubine preko 1500 metara, sto potvrdjuju analize.

Na osnovu istrazivanja i pracenja nepromenljivosti parametara vode OAZA, naucno je ustanovljeno da je voda glecerskog porekla. Poreklo, sam kvalitet vode OAZA i nacin eksploatacije je cine jedinstvenom na nasim prostorima, pa se sa pravom svrstava u red najkvalitetnijih svetskih voda, koja se iz dubine prirode, bez ikakve prerade direktno flasira.


Rastvorljivost minarala u vodi (bistroca) <0.01
Kontaminenata organse prorode NEMA
Neorganskih kontaminenata visoke toksicnosti NEMA
Toksicni anjoni (cijanidi) nisu registrovani kao ni indikatori fekalnog zagadjenja (amonijak i nitrati)
Nepromenljivost temperature vode 13.7˚C
PH vrednost pokazuje uravnotezenost kiselih i baznih jedinjenja Neutralna (PH7)
Radioloskim ispitivanjima utvrdjeno je da nema radioaktivnih kontaminenata